puçlamak işlik

[pu:çlamak]

Puç etmek, biderek hasaplamak, sen boş diýip aýtmak.

  • Meni puçlasaň-edil agzyňa zäk atylan ýaly ederin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)