prozektor

Medisina Klinikada, keselhanada ölen adamlaryň meýitlerini ýarmaklyk, kesmeklik işine ýolbaşçylyk edýän spesialist.