problema at

Çözülmegini, derňelmegini talap edýän çylşyrymly teoretiki ýa-da praktiki mesele.

  • Türkmenistanyň pagtaçylary şu problemany çözmekde özlerine alymlaryň we konstruktorlaryň kömek bermeklerine garaşýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)