posalak

Ýaş çagajyklara degişlilikde: etli-ganly, akja hem semiz.

  • Derläp duran posalak ýüzüniň hereketini hem üýtgetdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem posalak - posalagy.