pisselik pis‧se‧lik

Pisse agajy kän bolan ýer, pisse agajynyň köp biten ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pisselik - pisseligi.

bir pisselik

Çigit ýaly, hiç zat, düýbünden.

  • Şol heleý her näçe apyşlasa-da, traktordan bir pisselik bilýän zady ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • pisseligem
  • pisseliklerde