pisse pis‧se

Içi maňyzly, gaty gabyk miwe we şu miwäni berýän araç.

 • Çigit çigitläniň dişi bilen şänik, hoz, pisse we badam döweniň dişi düşýän bolsa, gäwuşgözeliň eke dişi hem galmaly däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Synla oglum, ösen dürli baglary, alma, armyt, üzüm hem pisse. (N. Omadow, Bagt güneşi)

pisse dahan

 1. seret dahan

  • Pisse dahan bilen hünji dişiňi, hormata laýyk işiňi söýýän. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Pisse dodak-.

 2. seret dodak

  • Şeýle bolsa, ol meni alardy we özüniň suratyny çekip bolmajak pisse dodaklaryny degrerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • pissede
 • pisseler
 • pisselerden
 • pisseleri
 • pisseligem
 • pisselik
 • pissesi
 • pissä
 • pissäni
 • pissäniň
 • pissäň