pile

[pi:le]

Ýüpek almak üçin ýörite saklanýan ýüpek gurçugyndan hasyl bolýan önüm.

 • Ýokary pile hasylyny alan ýüpekçiler az däl. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)

 • Täjigül tutan gurçugyndan plandan esse ýarym artyk pile aldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

pile saramak

Ýüpek gurçugyny öz wagty gelende ýüpegini öz daşyna orap başlamak prosesi.

 • Gurçuklar pile saranda, olary ýapmaly diýen nädogry düşünje ýüpekçileriň arasynda dowam edýärdi. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)


Duş gelýän formalary
 • pilede
 • pileden
 • piledäki
 • pileleri
 • pilelerinden
 • pilelerini
 • pileli
 • pilesi
 • pilesinden
 • pilesini
 • pilesiniň
 • pilämiz
 • piläni
 • piläniň