pilçe

[pi:lçe]

 1. Kiçijik pil. Kepje.

  • Onuň iki sany paltajyga meňzäp duran pilçeleri razwetkaçylary ylaýta-da täsin galdyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maşyn gowaçalary pilçeleri bilen gypyrdadyp barýar.

 2. Anatomiýa Goluň gutaran ýerindäki pil görnüşli ýasy süňk.


Duş gelýän formalary
 • pilçeler
 • pilçeleri
 • pilçelerinde
 • pilçelerine
 • pilçeleriniň
 • pilçeleriň
 • pilçeli
 • pilçesi
 • pilçesine
 • pilçesini
 • pilçesiniň
 • pilçämiz
 • pilçämizi
 • pilçäni
 • pilçäniň
 • pilçäň