pikirli sypat

 1. Düşünjeli, zehinli, ukyply, paýhasly.

  • Naçalnik gürrüň berýärkä, göz-görtele ýiti pikirli bolup görünmek isleýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Berk prinsipial esasy bolmadyk, gowşak, ýüreksiz, gäbazan, dar pikirli adamlar çykýardylar. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

 2. Aladaly, ünjüli.

içi pikirli

seret


Duş gelýän formalary
 • pikirlem
 • pikirlidi
 • pikirlidir
 • pikirliler
 • pikirlilere
 • pikirlileri
 • pikirlileriň
 • pikirlilige
 • pikirliligi
 • pikirliligimi
 • pikirliligiň
 • pikirlilik