pikirdeş

Bir meňzeş pikirde bolan, pikirleri bir- biriňkä deň bolan.

  • Seniň bilen pikirdeş bolmasa, ol dogan bolanda ne peýda. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Siz bilen pikirdeşler, elbetde, başga-da ýok däldir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)