pişge piş‧ge

Daralan ýüňüň düýrlenip, egirmäge taýýarlanan arassa görnüşi.

  • Olaryň biri çöpür darap pişge edip ýetişdirýär, biri hem eliniň aldygyndan haýdap ýüp işýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

pişge murt

seret murt

  • Aly beg uzyn boýly, agaç etli, ullakan burunly, pişge murt adamdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • pişgeden
  • pişgeli