pişekleşmek pi‧şek‧leş‧mek işlik

Pişek bilen ýöreýän, pişege söýenip ýöreýän.

  • Her gün pişekli daşaryk çykyp, gurluşyga syn edýärin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)