petretmek işlik

Gözleriňi mölertmek, gözleriňi alartmak.

  • Men onuň «mylakatlyja» sözüne gözümi petredip, bir iş bolaýsa, gaçara ýer gözledim. («Tokmak» žurnaly)

  • Artyk gözlerini petredip, töweregine garandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Jan ajygna petredip gözlerini, Gazap bilen turmak üçin omzady. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem petretmek - petredýär, petreder, petredipdir.