petiklemek işlik

Bentlemek, dyky we ş. m. Zat bilen beklemek, ýapmak, çykmak.

  • Ine uş ýogyn jaryň iki şahasyny petiklemeli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Eser olar bu ýodany aňan bolsalar, onda onuň ugruny munamaklary ýa-da başga zatlar bilen petiklemekleri mümkin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Faşistleriň çykyp gaçaýjak ýerini petiklediler. (B. Soltannyýazow, Kümüş)