pete-pet

Ýüzbe-ýüz, gabatma- gabat, garşyma- garşy.

  • Edil şol ýerde hem biziň alkymymyzyň aşagyndan 60-70 atly «päh» diýen ýaly pete- pet çykdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Annaguly öýlerinde çykyp, on ädim ýöräninden, oba sowetiň sekretary pete- pet çykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)