petdelemek işlik

  1. Ýyglandan soň depeläp, petde görnüşine getirmek.

    • Ýandak petdelemek.

  2. Küt-küt edip topbaklap daňmak, bogmak.

    • Kolhozyň başlygy haly horjundan, çykardy petdeläp kagyz manady. (B. Kerbabaýew, Aýlar)