petdeleşmek işlik

  1. Petde edişmek, petde etmäge kömekleşmek.

  2. Üsti-üstüne goýup toplaşmak, üýşürişmek, ýygnaşmak.

    • Dargap ýatan kagyzlary petdeleşmäge kömekleşdik.