petde

  1. Ýandak, ýowşan, we ş. m. ösümlikleriň ýyglyp, depelenip üýşürilen üýşmegi.

    • Bir petde ýandak.

  2. Göçme manyda Bir top, topbak, üýşmek.

    • Bir gün Çaşçy çaman olaryň mekdebine bardy welin, mugallyma gyz bir petde haty çykardy-da, onuň öňüne atdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)