peslik

  1. Beýik dällik, gysgalyk, keltelik.

    • Onuň boýy birneme peslik edýär.

  2. Pe ýer, çöketlik.

    • Sokolow pesligiň içi bilen Kerimiň ýanyna geldi. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  3. Hil taýdan kanagatlanarly bolmadyk; kemlik, kiçilik.

    • Agalar, men ilki günden ýüregimdäkini sizden gizlemegi özüme kemlik we peslik bilýärin. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peslik - pesligi.