peslik pes‧lik

 1. Beýik dällik, gysgalyk, keltelik.

  • Onuň boýy birneme peslik edýär.

 2. Pe ýer, çöketlik.

  • Sokolow pesligiň içi bilen Kerimiň ýanyna geldi. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 3. Hil taýdan kanagatlanarly bolmadyk; kemlik, kiçilik.

  • Agalar, men ilki günden ýüregimdäkini sizden gizlemegi özüme kemlik we peslik bilýärin. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peslik - pesligi.


Duş gelýän formalary
 • peslige
 • pesligi
 • pesligidir
 • pesligin
 • pesliginde
 • pesligindedir
 • pesliginden
 • pesligindenmi
 • pesligine
 • pesligini
 • pesliginiň
 • pesligiň
 • peslikde
 • peslikdedir
 • peslikden
 • peslikdi
 • peslikdigi
 • peslikdir
 • peslikdirler
 • peslikdäki
 • peslikler
 • pesliklerde
 • pesliklerden
 • pesliklerdir
 • pesliklerdäki
 • pesliklere
 • peslikleri
 • pesliklerimiz
 • pesliklerin
 • pesliklerinde
 • pesliklerindäki
 • pesliklerine
 • pesliklerini
 • peslikleriniň
 • peslikleriň
 • peslikli