perzi

Küşt oýnunda iň güýçli, esasy mal.

  • Olaryň küştleri hem inedördül galyň matadyr, onuň ýüzüne hem ýogyn gyzyl sapak bilen tikilip, küştüň öýi salnandyr, küştleriniň perzisi aty, ruhy, pili we başgalary agaçdan, goýnuň bogun süňklerindendir. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Uly malyndan-da ikisini gideripdi, hatta perzisiniň-de göçeri azalýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)