peşjermek işlik

Içi boşan ýaly bolup aşak düşmek, pezzermek, söllermek, süllermek.

  • Bu yşaratdan soň Suwhan aganyň ujy çowluja murtlary sümek ýaly peşjerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • peşjerdi