peşew

Böwrekleriň üsti bilen bölünip, siýdiklik arkaly çykýan hem-de düzüminde organizm üçin zyýanly maddalar bar bolan suwuklyk, siýdik.