peşehorda pe‧şe‧hor‧da

Adamyň bedenine, endamyna çykýan hem köp wagtlap gutulmaýan, yz galdyrýan agyrysyz ýara.

  • Onuň sag dulugynda neşehordanyň yzy bildirýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • peşehordany
  • peşehordanyň