peşeň pe‧şeň

Düýbündäki deşijegine mis oturdylýan we içine däri hem seçme, gülle salynýan metal turbajyk.

 • Bolsa-da, ökde awçy bolub-a ýetişdim -- diýip, iň soňkuja peşeňini dolduryp hataryna saldy. («Tokmak» žurnaly)

 • Peşeňli hatary bilen tüpeňi hem alsyn. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • peşeňe
 • peşeňi
 • peşeňini
 • peşeňiň
 • peşeňleri
 • peşeňlerini
 • peşeňleriniňem
 • peşeňleriň
 • peşeňli