peýdasyz sypat

[peýda:syz]

Netijeli bolmadyk, haýyrsyz, netijesiz, biderek.

  • Eşrebiň urunmagy, elbetde, peýdasyzdy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Garşylyk görkezmek indi peýdasyzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Peýdasyz perişdeden, aşna döw ýagşy. (nakyl)