peýdalanmak işlik

[peýda:lanmak]

  1. Öz geregiňe ulanyp, haýyrlanyp bilmek, işletmek (gural, esbap, maşyn we ş. m. barada).

    • Eger biz nebit skwajynalaryny iň soňky müşkinçilge çenli peýdalanmak, onda planymyzy dolduryp bilmeris. (B. Dürliýew, Ilkinji gün)

    • Gel, gowusy men gyssanmaýyn, ýagmyrdan peýdalanaýyn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zatdan özüňe peýda, haýyr, nep görmek, düşewünt gazanmak.

  3. Öz ýerinde ulanyp bilmek.

    • Şahyr öz eserlerinde satirany örän täsirli, ýiti ýarag hökmünde ussatlyk bilen peýdalandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)