peýdakeş

[peýda:keş]

  1. Artykmaç gazanç.

  2. Düşewünt gazanmak üçin, ýörite alyp-satmak bilen bilen meşgul bolýan ownuk söwdagär.

    • Bizler peýdakeş däl, çarwa adam. («Görogly» eposy)

  3. Öz peýdasyna, haýryna çapýan.