parhsyzlyk at

  1. Aralarynda hiç hili tapawut, parh ýokluk, birmeňzeşlik, biri-birinden üýtgeşik dällik, tapawutsyzlyk.

  2. Akyl, pähim, gylyk we ş. m. taýdan tapawutsyzlyk, artyk dällik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem parhsyzlyk - parhsyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • parhsyzlygy
  • parhsyzlygyň