parhlylyk at

  1. Biri-birinden parhy, tapawutly barlyk (predmet barada).

  2. Akyl, pähim, gylyk we ş. m. taýdan tapawutlylyk, artyklyk.

    • Güljahan onuň näme diýjek bolýandygyna dodagy gymyldanda düşünse hem parhlylyk edip dymdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem parhlylyk - parhlylygy.