parasatly sypat

[parasa:tly]

Aňly-düşünjeli, paýhasly, akylly, pähimli.

 • Adamalar.

 • Bu şeýle bir parasatly adam bolara çemeli -- diýip pikir etdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol pahyr her näçe haýal bolsa-da, az gepli, örän parasatly, darykmazak demirçi ussa bolupdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • parasatlydy
 • parasatlydygyny
 • parasatlylyga
 • parasatlylygam
 • parasatlylygy
 • parasatlylygymyň
 • parasatlylygyna
 • parasatlylygyny
 • parasatlylygynyň
 • parasatlylygyň
 • parasatlylyk
 • parasatlylykdan
 • parasatlyrak
 • parasatlysy