paragraf pa‧rag‧raf

 1. Babyň, bölümiň içindäki aýratyn ähmiýeti bolan, ýaly tertip sanly § belgisi bilen belgilendirilýän bölek, tekst.

 2. Babyň içindäki aýratyn manyly bölekleriň öňüne tertip sanyň gapdalynda goýulýan belgi (§).


Duş gelýän formalary
 • paragrafa
 • paragrafda
 • paragrafdaky
 • paragrafdan
 • paragraflara
 • paragraflarda
 • paragraflary
 • paragrafyna
 • paragrafynda
 • paragrafynyň
 • paragrafyň