paragraf

  1. Babyň, bölümiň içindäki aýratyn ähmiýeti bolan, ýaly tertip sanly § belgisi bilen belgilendirilýän bölek, tekst.

  2. Babyň içindäki aýratyn manyly bölekleriň öňüne tertip sanyň gapdalynda goýulýan belgi (§).