paradoksallyk

Kabul edilen umumy pikire, ylmy kadalara ters gelýänlyk, sagdyn aň-düşünjä ters gelýän, geň- taňlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem paradoksallyk - paradoksallygy.