paradoks pa‧ra‧doks

Kabul edilen umumy pikire, ylmy kadalara ters gelýän we şonuň ýaly-da sagdyn pähime garşylykly bolýan, özbaşdak bir pikir.

  • Paradokslar bilen geplemek.


Duş gelýän formalary
  • paradokslar
  • paradokslara