para pa‧ra 1

[pa:ra]

Bikanun edilen işiň hereketiň üstüni ýapmak we edilen günäni satyn almak hökmünde wezipeli adama berilýän pul ýa-da zat.

 • Iýen paralaryň çykandyr çenden, Ahyrynda jogap sorarlar senden. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Ol köne wagtda pristaw bolup, köp paralar alyp, uly talapdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

para pa‧ra 2

[pa:ra]

Bir bitewi zadyň bölegi, bir bitin zatdan kesilip ýa-da döwlüp alnan bölek.

 • Döşünde ordeni Günüň parasy, Halky bilen iň ýakyndy arasy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Onuň ak ýüzünde- Aý parasynda, Gezýän bir gaýgyly öýke göründi. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Dagyň parasy dek bir çemen çykdy, basan gadamyndan ot-ýalyn çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bir para

Käbir.

 • Bir para adamlar.


Duş gelýän formalary
 • para-da
 • parada
 • parady
 • paradyr
 • paradyň
 • paralar
 • paralarynyň
 • paralaryň
 • param
 • parany
 • paranyň
 • parasy
 • parasyn
 • parasynda
 • parasyny
 • parasynyň
 • parasyz
 • paraň
 • paraňdyr