panus

[pa:nus]

Çüýşesi togalagrak we galyň pelteli: elde göterilýän çyra, fonar.

  • Keljeden hat diýsene! -- diýip, çüýşesiniň köp ýeri tüsse bilen-garalan panusy otlady. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Myrat aga derrew panusyny üfläp söndürdi. (A. Gowşudow, Eserler)