panteon pan‧teon

  1. Gadymy greklerde we rimlilerde ähli hudaýlara bagyşlanan ybadathana, hram.

  2. Meşhur adamlaryň jesedi saklanylýan ýer, ymarat, gubur.


Duş gelýän formalary
  • panteonda
  • panteonlaryndaky
  • panteonynyň
  • panteonyň