panteon

  1. Gadymy greklerde we pimlilerde ähli hudaýlara bagyşlanan ybadathana, hram.

  2. Meşhur adamlaryň jesedi saklanylýan ýer, ymarat, gubur.