pamyk pa‧myk

[pa:myk]

Pagta süýümi.

 • Gök gowaça ülpüldedip pamygyn, gozalardan sümeklerin sallady. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Ýaşyl ýapraklaryň arasy bilen göze kaklyşýan ýek-tük ak pamyklar, göýä diýersiň, şol mähnet güneşiň syçrantgysy ýaly ýylpyldaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Gara bulut gaçýan gün batar sary, gyzyl gana boýan pamyk dek gary. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pamyk - pamygy.


Duş gelýän formalary
 • pamyga
 • pamygy
 • pamygyn
 • pamygyny
 • pamygynyň
 • pamygyň
 • pamykdan
 • pamyklar
 • pamykly
 • pamyklygyny