palatalizasiýa pa‧la‧ta‧li‧za‧si‧ýa

Dil arkasynyň aýratyn ýokarlandyrylmagy bilen çekimsiz sesleriň aýdylmagy.

  • «L» sesiniň palatalizasiýasy.


Duş gelýän formalary
  • palatalizasiýasy