palçyldatmak pal‧çyl‧dat‧mak işlik

  1. Ýere batly taşlamak, gaçyryp kül-uşak etmek.

    • Gök nasy päkize tamyň düýbünde palçyldatyp taşladym weli, derrew kümüşden bir zady öňümde getirip goýdular-da -- Ine, şuňa tüýkürýäň! -- diýdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Agzyndaky nasyny palçyldatyp, çem gelen ýere pürküp otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Çüýşäni palçyldadyp ýere gaçypdy.

  2. Göçme manyda Ýumruk bilen urmak, ýelmemek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem palçyldatmak - palçyldadýar, palçyldadar, palçyldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • palçyldadyp
  • palçyldatmak