palçyk pal‧çyk

 1. Toprak bilen suw garylyp, gurluşyk işlerinde peýdalanylýan, hamyra meňzeş laý.

  • Onuň howlusynyň daş-töweregine aýlanan diwary palçykdan salnan galyň haýatdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Çaýhana daşy palçykdan suwalgy bir jaýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Ýagyş ýagmagyndan ýa-da umuman suw dökülmeginden we ş. m. öl bolan, ezilen toprak.

  • Ýer örän palçyk bolup, ýöremek mümkin däl. («Pioner» žurnaly)

  • Doguşdan-da, poliseýlerden biri palçyga bulaşyp ýatyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem palçyk - palçygy.


Duş gelýän formalary
 • palçyga
 • palçygy
 • palçygyna
 • palçygyndan
 • palçygyny
 • palçygynyň
 • palçygyň
 • palçykda
 • palçykdaky
 • palçykdan
 • palçykdy
 • palçykdyr
 • palçyklar
 • palçyklary
 • palçyklarydyr
 • palçyklaryna
 • palçyklarynda
 • palçyklarynyň
 • palçyklaryň
 • palçykly
 • palçyklygy
 • palçyklyk
 • palçyklylara