palçy pal‧çy at

[pa:lçy]

Pal atýan adam.

 • Palçylara pal atdyrsam-da -- Aýatda diri däl -- diýdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Palçy-ýalançy -- diýip eşitmänmidiň? (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • palça
 • palçam
 • palçylar
 • palçylara
 • palçylardan
 • palçylary
 • palçylaryny
 • palçylaryň
 • palçylyk
 • palçymy
 • palçynyň
 • palçysynyň
 • palçyň