pakgaryşmak işlik

Endamyň birnäçe ýeri pakgarmak, gabarçyk-gabarçyk bolmak, çişmek.

  • Wah, endamym edil gyzyl ary çakan ýaly pakgaryşyp durandyr-la! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)