pakgarmak işlik

Teniň bir ýeri çişmek, pökgermek, gabarçyk emele gelmek.

  • Onuň pökgeren dodaklarynda bolsa çalaja ýygyryş alamaty bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Suwdan ganman, agyz- dilleri pakgardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)