pakgarmak pak‧gar‧mak işlik

Teniň bir ýeri çişmek, pökgermek, gabarçyk emele gelmek.

 • Onuň pökgeren dodaklarynda bolsa çalaja ýygyryş alamaty bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Suwdan ganman, agyz- dilleri pakgardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • pakgaran
 • pakgardy
 • pakgarjakdan
 • pakgarma
 • pakgarmagyna
 • pakgarmak
 • pakgarmalar
 • pakgarmalary
 • pakgarmalaryň
 • pakgarmanyň
 • pakgaryp
 • pakgarýardy