pahyr pa‧hyr

[pahy:r]

 1. Barly däl, gurpsuz.

 2. Ejiz, görgüli, biçäre, betbagt.

  • Ol pahyr dokma-darak, keser, pil we şuňa meňzeş zatlar ýasaýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • pahyra
 • pahyram
 • pahyrda
 • pahyrdan
 • pahyrdy
 • pahyrlar
 • pahyrlara
 • pahyrlaryň
 • pahyrlyga
 • pahyrlyk
 • pahyry
 • pahyryn
 • pahyryň
 • pahyryňam
 • pahyryňky