pahyr

[pahy:r]

  1. Barly däl, gurpsuz.

  2. Ejiz, görgüli, biçäre, betbagt.

    • Ol pahyr dokma-darak, keser, pil we şuňa meňzeş zatlar ýasaýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)