pagtaçy pag‧ta‧çy at

Gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen meşgul bolýan daýhany pagtaçylyk işgäri spesialist.

 • Soňky ýyl ol öz işinde has hem ussatlyk görkezdi we pagtaçylaryň Türkmenistan zarpçylarynyň birinji ýygnanyşygyna öz inisi Sapar bilen bile gatnaşdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • pagtaçylar
 • pagtaçylara
 • pagtaçylary
 • pagtaçylarymyz
 • pagtaçylaryna
 • pagtaçylarynyň
 • pagtaçylaryň
 • pagtaçylyga
 • pagtaçylygy
 • pagtaçylygyna
 • pagtaçylygynda
 • pagtaçylygynyň
 • pagtaçylygyň
 • pagtaçylyk
 • pagtaçylykda
 • pagtaçylykdan