pagta pag‧ta at

 1. Gowaçanyň hasylyndan alynýan süýüm.

  • Olar biziň derimizden emele gelen ýüpek pagta bilen fabriklerini üpjünlemäge ymtylýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýekeme-ýekeleýin seçilp alnan her bir duýp gowaçadan ýygylan pagta labaratoriýada analiz edilýär. (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy)

 2. Gepleşik dili Gowaça.

  • Başga ekin ekmän, pagta kän ekdik, Pagta kän almaga küýmüzi dikdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ýedi aý pagtanyň näzini çekdiň ýedi aý toprak bilen suw içdi. (G. Seýitliýew, Goşgular)

pagta bilen damagyny çalmak

seret damak


Duş gelýän formalary
 • pagta-da
 • pagtada
 • pagtadan
 • pagtadanam
 • pagtadyr
 • pagtalar
 • pagtalara
 • pagtalaram
 • pagtalardan
 • pagtalary
 • pagtalaryndan
 • pagtalaryny
 • pagtalarynyň
 • pagtalaryň
 • pagtaly
 • pagtalygam
 • pagtalygyň
 • pagtalyk
 • pagtalykda
 • pagtam
 • pagtamy
 • pagtamyz
 • pagtamyzam
 • pagtamyzdan
 • pagtamyzy
 • pagtamyň
 • pagtanam
 • pagtany
 • pagtanyň
 • pagtanyňky
 • pagtasy
 • pagtasyn
 • pagtasyna
 • pagtasyndan
 • pagtasyny
 • pagtasynyň
 • pagtasyz
 • pagtaň
 • pagtaňa
 • pagtaňy
 • pagtaňyza
 • pagtaňyzy