pagsa

Laýdan salynýan tamlaryň, haýatlaryň 60-70 santimetri beýiklikdäki her gaty, gory, guşagy.

  • Pagsalaryň ini boýundan uly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)