paýlamak işlik

[pa:ýlamak]

  1. Bölüp bermek, üleşdirmek.

    • Halnazar baýyň mallaryny paýlap beräýermikäler? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Köpçülige ýaýratmak, dargatmak.

    • Ýeri, meniň ýaly bir uly obany salgyt kagyzyny paýlamaly bolsa, näderdikä? (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)