paýlaşmak işlik

[pa:ýlaşmak]

  1. Özara bölüşmek, birnäçe bolup özara üleşmek.

    • Ertir harman paýlaşýarys. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Duýgudaşlyk bildirişmek, rehimdarlyk edişmek zeýrenişip gynanyşmak.

    • Ol özüniň ýalňyş ädimlerini, indiki pikirlerini Aýna bilen hem paýlaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Kimler agyr günlerini biri-birleri bilen paýlaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)