paýhaslylyk at

Akyl ýetirip bilijilik, dury akyllylyk, sagdyn pikirlilik, düşünjelilik, pähimlilik, parasatlylyk.

  • Ol hemişe iş üstünde görünýär onda paýhaslylyk hem ber. («Häzirki Zaman Edebiýaty»)

  • Ol özüniň adamkärçylygy we paýhaslylygy bilen adamlara özüni aldyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňnyrsynda)

  • Mugallym özünüň terbiýelär bu okuwçysynyň paýhaslylygyna, tutanýerliligine guwanýardy. («Bahar»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem paýhaslylyk - paýhaslylygy.