paýhaslylyk at

Akyl ýetirip bilijilik, dury akyllylyk, sagdyn pikirlilik, düşünjelilik, pähimlilik, parasatlylyk.

 • Ol hemişe iş üstünde görünýär onda paýhaslylyk hem ber. («Häzirki zaman edebiýaty»)

 • Ol özüniň adamkärçylygy we paýhaslylygy bilen adamlara özüni aldyrdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Mugallym özünüň terbiýelär bu okuwçysynyň paýhaslylygyna, tutanýerliligine guwanýardy. («Bahar»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem paýhaslylyk - paýhaslylygy.


Duş gelýän formalary
 • paýhaslylyga
 • paýhaslylygy
 • paýhaslylygymyzyň
 • paýhaslylygyna
 • paýhaslylygynda
 • paýhaslylygyny
 • paýhaslylygynyň
 • paýhaslylygyň
 • paýhaslylykda